Blod, rening och pånyttfödelse i judiska kvinnors liv

Av Lena Roos
Publicerad:2010-06-02 11:48
Holländskt bröllop på 1600-talet.

Före ett bröllop är det tradition att bruden uppsöker det rituella badet. På bilden syns en holländsk-judisk bröllopceremoni från 1600-talet (Leusden, ”Philologus Hebraeo-mixtus, Utrecht 1657).

Paret hade drabbats av att inte ha några barn kvar i livet (hur många de hade haft framgår inte). När hustrun en gång gick från mikven drabbades hon av att möta en spetälsk, en bödel, en åsna, en kamel, en häst, en hund, en katt, en okunnig man och en icke-jude. Eftersom vart och ett av dessa möten skulle kunna ha negativ påverkan på det barn som eventuellt skulle kunna avlas den kvällen, gick den fromma kvinnan efter varje ogynnsamt möte tillbaka till mikven och badade en gång till. Slutligen uppfylldes Gud med barmhärtighet mot henne och skickade Metatron, den mäktigaste av änglarna och en framträdande gestalt inom den judiska mystiken.21 Denne ställer sig i hennes väg, så att han blir den första hon ser på väg hem från mikven. Scenen liknar den kristna berättelsen om jungfru Marias möte med ängeln Gabriel, och en påverkan från denna tradition får nog anses trolig. Översteprästens hustru blir rädd när hon möter ängeln, men han säger: ”Nej, bli stilla. Jag är ängeln Metatron. Vår käre herre Gud har sänt mig till dig för att han har sett dina goda tankar och goda hjärta. Jag skulle förkunna för dig hur han ska ge dig en son som ska bli en glädje för dig.”22  Berättelsen verkar nästan eka den kristna bebådelseberättelsen i så måtto att inget vidare sägs om kvinnans make. Slonik konstaterar bara: ”Kvinnan blev mycket lycklig och gick hem och blev gravid och födde i sinom tid en son som blev en mycket from och helig man.” Ängeln återkom efter födseln och blev pojkens gudfar vid omskärelsen, och när han blev äldre så lärde ängeln honom hela den judiska lagen.23

Slonik betonar att även hur själva reningsbadet utförs kan påverka karaktären hos de barn som avlas efter att kvinnan kommer hem från mikven. Därför är det viktigt att kvinnan tänker på en rad saker både före, under och efter det rituella badandet. Före badet ska hon be en bön som börjar med att hon ber att hon ska bli gravid samma kväll, och att barnet ska bli lärd i religiösa ting, och gudfruktig. Hon ber också att änglarna som övervakar själarna ska välja ut en ren själ och placera i henne så hon får barn som är fromma.24

Slonik ger också en förklaring till varför kvinnors böner är så viktiga. Om en kvinna ber om något av hela sitt hjärta så lyssnar Gud mer till detta än om bönen kommer från en man. Varför är det så? Slonik förklarar: ”…för kvinnor har inte så många tankar och har inget annat att bekymra sig för. En man däremot, även om han är from, har alltid många sorters tankar som stör honom, även om han försöker fokusera […]. Så är det inte med kvinnan, för hon har inget annat att tänka på än det som hon har att göra i hemmet.”25

21.Gersholm Sholem, ”Metatron”, Encyclopaedia Judaica, andra utgåvan, vol. 14, Detroit 2007.
22.Jfr Matt 1:32–32 om Marie bebådelse: ”Då sade ängeln till henne: ’Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge hon namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son.”
23.Slonik 2007, 197–199, § 54.
24.Slonik 2007, 193, § 49.
25.Slonik 2007, 201, § 54.