Om altarskåpet i Litslena — en presentation i film

Publicerad:2009-08-18 11:51

Detta är den andra förvandlingen av altarskåpet. Bara målade scener visas, till vänster (från betraktaren sett) Marias liv och till höger Kristi passionshistoria. De yttre flyglarna är upphängda på innerflyglarnas ytterkant, inte på själva corpus. På så sätt ligger de olika målade scenerna i flykt med varandra, allltså på samma plan i djupled sett. Bild: Jan von Bonsdorff.

Här stängs de yttre flyglarna. Själva corpus är tryggt förankrat i kormuren. Ekträet i flyglarna och skulpturerna gör att flyglarna är extremt tunga. Utan förankring skulle corpus falla framåt när man rör på flyglarna. Bild: Jan von Bonsdorff.

Detta är den tredje och sista förvandlingen. När ytterflyglarna står i sitt slutna läge, förlorar altarskåpet hälften av sin bredd. Altarskåpet antar en snarare kvadratisk än rektangulär form. De yttersta målade scenerna är åtskilligt mer slitna och skadade än målerierna och skulpturerna på insidan av skåpet. Bild: Jan von Bonsdorff.