Humanistportalen – Historia och medarbetare


Idén till Humanistportalen uppstod inom en så kallad områdesgrupp hos Riksbankens Jubileumsfond, Områdesgruppen för forskning om det förmoderna (OFFF), som var verksam från 2005 till 2012. Här bemödade man sig om att stärka återväxten och forskningen i fråga om den tidigmoderna perioden, medeltiden samt antiken. Eva Rystedt från Lunds universitet och Jan von Bonsdorff från Uppsala universitet tog 2008 initiativet till Humanistportalen.

Den ursprungliga målsättningen var att uppmärksamma forskning inom humaniora med fokus på förmodern tid, alltså tiden fram till ungefär år 1800. I artiklar inom olika ämnesområden ville man ge en introduktion till ämnena och aktuell forskning i Sverige och Norden och producerade även ett antal filmer. Artiklarna på sidan var tänkta att ge en försmak av vad forskare inom vissa humanistiska ämnesområden gör och väcka nyfikehet bland läsarna.

2012 skapades Genusansiktet – Humanistportalens ingång för forskning med genusperspektiv.

Under 2014 inleddes arbetet med att förnya portalen inför projektets nästa fas. Ett nytt, Uppsalabaserat redaktionsråd bildades och en projektledare anställdes.

Under våren 2015 lanseras Humanistportalens nya profil, som du kan läsa mer om.


Redaktionsråd: Ragnar Hedlund, Birgitta Meurling, Mikael Alm, Jan von Bonsdorff

Projektledare: Anna Clareborn

Informatör: Azul Tarazona Machicao

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss eller har du frågor kring våra artiklar eller författare? Skriv gärna till oss via e-post genom att klicka på namnet på den person du vill nå!

Redaktör: Jan von Bonsdorff

Projektledare: Anna Clareborn

Informatör: Azul Tarazona