Kompendium om den himmelska läran

Av Mathias Hafenreffer
Publicerad:2011-03-21 09:46

Compendium doctrinae coelestis, Kompendium om den himmelska läran, är en teologisk skrift på latin, tillkommen i Tyskland, som användes i svensk skolundervisning under stormaktstiden för ungefär 400 år sedan. Texten ger grundvalarna för den kristna tron i form av lärans huvudpunkter, sk. loci (platser), och diskussioner av dessa loci genom frågor och svar. Skriften är alltså en lärobok i kristen dogmatik för den tidens grundskolor och gymnasieskolor.
Författaren till det större verk som kompendiet är ett sammandrag av var teolog och matematiker och verkade som professor i Tübingen i Tyskland. Han hette Mathias Hafenreffer (1561–1619) och var en välkänd akademisk personlighet. Bland hans elever märks särskilt astronomen Johannes Kepler.

Man kan tänka att det måste ha varit svårt för en del skolelever att klara av den latinska texten. Med tiden gavs det ut översättningar. Den senaste av dessa, en förkortad version gjord av skarabiskopen Jesper Swedberg, utkom år 1714.
Den nya översättningen till svenska från 2010 motiveras av att de som idag intresserar sig för 1600-talet och det tidiga 1700-talet behöver ha tillgång till Hafenreffers verk i modern översättning då det är en viktig kunskapskälla inte bara till denna periods teologiska didaktik utan också till dess lärdoms- och bildningsmiljöer och dess värdegrunder.
Översättningen är gjord av teologen Bengt Hägglund och latinisten Cajsa Sjöberg och utgiven av Skara Stiftshistoriska Sällskap år 2010. Vi presenterar här ett utdrag ur en locus som handlar om den fria viljan. Referenser ges till bibelställen i Nya testamentet.

Förkortningar:
Efes = Paulus brev till efesierna; 2 Kor = Paulus andra brev till korintierna; Joh = Johannesevangeliet; Fil = Paulus brev till filipperna; Rom = Paulus brev till romarna; Tit = Paulus brev till Titus; Gal = Paulus brev till galaterna.

  • 1
  • 2