Pedagogik

Pedagogiskt material

Humanistportalens pedagogiska material för gymnasieskolan introducerar aktuell humanistisk forskning i lättillgängliga lektionspaket. Med Humanistportalens artiklar som utgångspunkt, finns här förslag till ämnesorienterade upplägg för en eller två lektionstimmar.

Undervisningsmaterialets innehåll är direkt förankrat i Skolverkets läroplan för gymnasieskolan och innehåller stöd och riktlinjer för kontextualisering, arbetssätt och utvärdering.

Humanistportalen samarbetar med Ina Nyfelt, lärare i historia och retorik på samhällsprogrammet vid Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. Hon tilldelades 2015 Kungliga Vitterhetsakademiens pedagogiska pris för sin lärargärning.