Humanistportalen –

din ingång till aktuell humanioraforskning


René Magritte, Le Fils de l'homme, 1964. Beskuren.

Fråga Humanistportalen

Fråga Humanistportalen kan man få svar på allt som rör den humanistiska verksamheten: humanioras historia och traditioner, anställningsbarhet, handledar- relationer, ansökningsskrivande, akademiskt vett och etikett, konferensteknik och så vidare.

Om du själv har en fråga, kan du ställa den på Facebook, på Twitter, via mail eller vanlig post – mer detaljerade instruktioner finns på sidan. Självklart får man vara anonym!


 

Ett ID-kort ur utställningen Bond in Motion Exhibtion. Foto: London Film Museum.
Ett ID-kort ur utställningen Bond in Motion Exhibtion. Foto: London Film Museum.

Märit Simonsson skriver om autenticitet i fiktionsutställningar inom ämnet Museologi

Museologen och konstvetaren Märit Sinomsson skriver om fiktionsutställningar i artikeln "Autenticitet i fiktionsutsällningar":

”Fiktionsutställningar väcker tankar kring vad autenticitet kan betyda och innebära. Genom fiktionen kan vi vända på perspektiven och inleda diskussioner om vad som egentligen bör räknas som en del av vår kulturhistoria och vad som förtjänar en plats i museala sammanhang.”

Läs hela artikeln


 

Stafettblogg/The Swedish Humanities Blog.

Stafettblogg

The Swedish Humanities Blog

I denna veckas stafettblogg delar ARKDIS-projektets deltagare Lisa Börjesson, Bodil Petersson, Isto Huvila, Daniel Löwenborg och Carolina Larsson på bloggen. ARKDIS står för Arkeologisk information i det digitala samhället och veckans stafettblogg kommer att belysa de utmaningar och möjligheter som präglar dagens arkeologiska digitala kunskapsproduktion.

5/10 – Lisa Börjesson, Institutionen för ABM, UU

6/10 – Bodil Petersson, Institutionen för Kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet

7/10 – Isto Huvila, Institutionen för ABM, UU

8/10 – Daniel Löwenborg, Institutionen för ABM, UU

9/10 – Bodil Petersson, Institutionen för Kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet och Carolina Larsson, DigiLab, Lunds Universitet

 

Omfattande investeringar har gjorts för digitalisering av arkeologisk information och kulturarvsmaterial. Samtidigt vet vi lite om hur digitaliseringen påverkar informationens användbarhet och kunskapsproduktion. Det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ARKDIS (Arkeologisk information i det digitala samhället) behandlar en rad utmaningar relaterade till digital arkeologisk information på olika områden.

Idag

Två författare i dag:

Bodil Petersson är docent och universitetslektor i arkeologi vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet. Inom ARKDIS-projektet undersöker hon digitaliseringens effekter på presentation och kommunikation av arkeologi och kulturarv i samband med museer och utställningar.

Carolina Larsson är projektassistent vid Humanistlaboratoriet på Lunds universitet och jobbar främst med sådant som är 3D-relaterat. Inom ARKDIS arbetar hon tillsammans med Bodil Petersson med temat digital presentation och kommunikation av arkeologi och kulturarv på museer och i utställningar.

Läs artikeln "Digital massaker – animationer på Historiska museet i Stockholm"...


 

Pedagogiskt material

Pedagogiskt material

Humanistportalen har varit under omarbetning en tid och stora förändringar väntar. I juni bjöd vi på en försmak av vad sidan kommer att innehålla framöver. Vi började med två artiklar och sedan lanserade Humanistportalen det första pedagogiska materialet för gymnasieskolan.

Vi samarbetar här med Ina Nyfelt, en erfaren pedagog som bland annat tilldelats Vitterhetsakademiens pedagogiska pris. Hennes uppgift är att utforma undervisningsmaterial för gymnasiet utifrån Humanistportalens artiklar.

Pedagogiskt material


 
 

Filmtips

Döda språk i Främre Orienten
Stillbild ur filmen "Döda språk i Främre Orienten".
Barockfilm
Sida ur Dübensamlingen, ur filmen "Barockmusik i Sverige".
Stenarnas budskap
Stillbild ur filmen "Stenarnas budskap – Henrik Williams berättar om runforskning från 1500-tal till nutid"

Lästips

Ismantorps fornborg på Öland, ur artikeln "Krig och kulturmöte" av Anders Andrén (Globalhistoria).
Ismantorps fornborg på Öland, ur artikeln "Krig och kulturmöte" av Anders Andrén (Globalhistoria).
"Monumentbyggande i ett globalt perspektiv – obeliskens berättelse" av Barbro Santillo Frizell (Globalhistoria).
Obelisken i Istanbul, ur "Monumentbyggande i ett globalt perspektiv – obeliskens berättelse" av Barbro Santillo Frizell (Globalhistoria). Foto: Barbro Santillo Frizell
Filologi
Uppslag i "Commentarii de Bello Gallico", en redogörelse av Julius Caesar om krigsåren i Gallien, ur artikeln "Filologi och textkritik" av Gunhild Vidén.
Forskningsseminarier vid svenska universitet
GLOBALHISTORIA
Globalhistoria – Olika aspekter på globalitet och globalisering i äldre tider publiceras i korta texter.
Mia Skott - Forskardagboken
Forskardagboken: Humanistportalen publicerade under 2012 och 2013 historikern Mia Skotts forskardagbok. Foto: Marie Engelke.