Stenarnas budskap – Henrik Williams berättar om runforskning från 1500-tal till nutid

Publicerad:2011-09-26 17:17

I denna film diskuterar Henrik Williams och Jan von Bonsdorff Johannes Bureus didaktiska plansch över svenska runstenar från 1599. Därefter presenterar Henrik Williams två runstenar: Den såkallade "Anunds sten" nära Västerås och ytterligare en runsten i Balingsta nära Viks slott i Uppland.

Karta.

Runstenarnas placering i landskapet mellan Västerås och Uppsala.

Filmen om runstenarnas budskap spelades in 2011 och 2012 i Carolina Redivivas boksal, alltså i Uppsala universitets universitetsbibliotek, samt på plats vid Anunds hög nära Västerås (Badelunda socken) och i Balingsta by nära Viks slott (Balingsta socken).

Could not load video!

Stenarnas Budskap (The Message of the Rocks). För Mac-datorer rekommenderar vi Firefox för att se filmen.