R. Magritte, Wikimedia Comons. Beskuren.

Fråga Humanistportalen

Vem svarar på dina frågor?

FHP har ett gediget och brett förflutet inom alla möjliga sidor av humaniora, bland annat som student, lärare, forskare, doktorand, medföljande, administratör, makthavare, paria, ordförande, stipendiat, fellow, problembarn, samordnare och en hel del ytterligare. Hen har gjort de flesta misstag och fel som man kan göra inom akademin, och tycker att du ska lära dig av dem; hen har alltid åsikter och hör gärna dina. Då FHP är mycket förtjust i att berätta för folk vad de ska göra, svarar hen på frågor om allt som rör akademi, från indexering och handledarrelationer till ansökningsskrivande, anställningsbarhet, akademiskt vett och etikett, konferensteknik och knepiga relationer.
 

Har du också en fråga?

Du kan ställa den via Facebook, Twitter, mail eller vanlig post (Humanistportalen, Konstvetenskapliga institutionen, Box 630, SE-751 26 Uppsala, Sverige). Finns du vid Uppsala universitet, går det självklart också bra att internposta redaktionen.

Du kommer vara helt anonym, inga namn eller kontaktuppgifter publiceras eller förmedlas, och emellanåt så ändras det i breven för att säkerställa denna anonymitet.