En historikers vardag

Publicerad:2012-09-21 13:46
MiaSkottRoom

Mia Skott på Ellen Keys Strand sommaren 2012. Foto: Marie Engelke.

I denna forskardagbok bjuder jag in er till min vardag och mitt arbete på avhandligen – och ibland andra projekt. Med regelbundna inlägg diskuterar jag hur jag arbetar, vad jag grubblar över och hur jag försöker lösa problem och formulera frågor, analysera material och dra slutsatser. Jag berättar om människorna jag möter på min väg och miljöer jag vistas i. Och hur allt detta för mig närmare personerna jag undersöker och svaren på mina frågor. Syftet med min forskning är att lyfta fram kvinnliga konstnärer och konsthantverkare verksamma i Stockholm under 1600- och 1700-talen och att förklara deras handlingsmöjligheter. Vi vet fortfarande relativt lite om just deras utbildning, verksamhet och levnadsförhållanden. En ökad kunskap om detta skulle kunna bidra med att nyansera bilden av konstnärsyrket och kvinnors yrkessituation under tidigmodern tid. Förhoppningsvis kommer min entusiasm och lycka över att vara historiker bli uppenbar. Att min roll verkligen är privilegierad: att få arbeta i arkiv som är som skattkistor fyllda med oupptäckta pärlor från det förflutna, att uppslukas av det trollbindande (och ibland frustrerande!) arbetet med att analysera och kontextualisera empirin, och slutligen att försöka presentera resultaten på ett tydligt och spännande sätt.

Välkomna till min forskardagbok!

Mia Skott, doktorand vid Historiska institutionen, Uppsala universitet

 


 

Sortera efter:

TIPS! Du hittar senast publicerade artikel genom att välja "Publiceringsdatum" och "Fallande" i menyn ovan.