Döda språk i Främre Orienten

Av Ola Wikander, Eva Rystedt
Publicerad:2013-03-28 14:18
Could not load video!

Döda språk (Dead Languages in the Near East).

Ola Wikander och Eva Rystedt pratar om språk och skrift med utgångspunkt från föremål ur samlingarna på Medelhavsmuseet. Ola Wikanders forskning riktar in sig på döda språk, dvs. språk som varit ett folkspråk men som inte längre talas av någon. Ett av dessa språk är ugaritiska, som är släkt med dagens hebreiska och som talades i Ugarit vid syriska kusten för flera tusen år sedan. Ola Wikander läser kilskrift inristat i föremål och lämningar och berättar om vad som gjorde att han intresserade sig för språk.

Ola Wikander är författare och teologie doktor i Gamla testamentets exegetik.

Eva Rystedt är professor emerita i Antikens kultur och samhällsliv och var tidigare verksam vid Lunds universitet.


 

Ola och Eva.

Ola Wikander och Eva Rystedt. Stillbild ur filmen.

Texttavla från Sumer.

En ca. 4000 år gammal texttavla från Sumer, nuvarande Irak. Den visar kilskrift på sumeriska med text om leveranser mellan metall och stenföremål.

Gravsten.

Fornegyptiska (afroasiatiskt språk). Gravsten (stele) i bemålad kalksten från borgmästaren Inheretnakhts grav. Inherethakht är avbildad som en yngre, stående man t.h., som en äldre, sittande man t.v. I mitten ett offerbord med födoämnen. Direkt ovanför bordet en textrad med hieroglyfer som anger vad Inheretnakht önskar sig som offer: 1000 krus vatten, 1000 bröd, 1000 ölkrus, 1000 oxar, 1000 fåglar, 1000 gaseller och 1000 antiloper. Där ovanför en blåfärgad hieroglyfinskrift med en offerformel riktad till Osiris, härskaren över dödsriket. Bakom stolen med den sittande Inheretnakht, längst t.v. i bilden, framträder hans hustru i miniatyrformat, med en inskrift strax ovanför henne: Hans hustru, som han älskar, Sehetepu. Från Mellanegypten (Naga ed-Der). Ca 2100 f.Kr.

Minnesstenar.

Latin och gammalgrekiska (indoeuropeiska språk). Fyra inskrifter på minnesstenar av marmor. Fyndorter okända. Från vänster till höger: a) Gravsten med latinsk text över en kvinna, Caecilia Tyche. 1:a årh. e.Kr. b) Altare med gammalgrekisk text. Rest åt kejsar Hadrianus. 2:a årh. e.Kr. c) Votivaltare med latinsk text. Rest åt havsguden Neptunus av en kejserlig frigiven. 2:a årh. e.Kr. d) Altare med latinsk text. Rest åt kejsar Hadrianus. 2:a årh. e.Kr.

Koranen.

Arabiska (semitiska språk). Delar av två exemplar av Koranen, islams heliga skrift. Papper med text i bläck. a) Fragment av koran från Egypten, gjord för en sultan. Thuluth-skrift. 1400-talet e.Kr. b) En sida av koran. Thuluth-skrift. I texten finns en illumination (textutsmyckning). Egypten eller Syrien, 1300-1400-talen e.Kr.