Globalitet och globalisering i äldre tider

Under avdelningen Globalhistoria finner Humanistportalens läsare korta texter rörande olika aspekter på globalitet och globalisering i äldre tider. Bidragen lyfter fram forskningen om globalhistoria och visar att sådan forskning kräver ett långt tidsperspektiv. De olika kulturer som i vår tid möts, konkurrerar och går samman kan bara förstås om man tar hänsyn till den äldre historien – och även samgåendet kan bara ses i detta perspektiv.

Skapandet av en global kultur, som nu pågår, sker genom informationsrevolutionen, människans gemensamma påverkan på de ekologiska systemen och den sammanflätade ekonomin. I denna process utplånas inte skillnaderna, men de olika kulturerna och ideologiska systemen förhåller sig till gemensamma frågor som miljön, kvinnans ställning, demokratin, osv. Här spelar historien en roll, och historikerna har ett ansvar. Det finns uppenbara risker i att olika kulturer framhäver sin mentalitet och sin ideologi som överlägsen. Det gäller inte bara Västvärlden utan också den kinesiska kulturen eller den muslimska, hinduiska, osv. Den globala historieskrivningens syfte måste istället vara att se de olika stora regionernas bidrag och hur dessa särmärken kan bibehållas inom, och i själva verket stärka, den framtida gemensamma globala kulturen.

Bidragen har presenterats under två konferenser i Istanbul respektive Stockholm arrangerade av Janken Myrdal med understöd av Riksbankens Jubileumsfond. Den första hette "Det globala mötet mellan materialitet och mentalitet, 4000 f. Kr-1600 e. Kr: Globala konstanter och förändringar i ett långsiktigt perspektiv" och arrangerades den 16-23 november 2008 på Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Den andra konferensen med samma namn arrangerades den 26-27 november 2009 i Stockholm. Humanistportalen publicerar successivt texterna under våren 2010.


 

Sortera efter: