Världshistoria och kulturell evolution

Av Magnus Enquist & Johan Lind
Publicerad:2010-09-10 13:35

Att vi är kulturella varelser ifrågasätts sällan, men istället för att ta vår kultur för given vill vi poängtera att kulturen är något unikt, ett mysterium, en anomali i jordens historia som kräver en speciell förklaring. Jorden uppstod för knappt fem miljarder år sedan och miljontals arter har uppstått och dött ut under denna tid. Men fram till helt nyligen var biologisk evolution den enda process som påverkade mångfald. När kulturell evolution uppstod såg en för jorden helt ny process dagens ljus vilken likt biologisk evolution skapar mångfald. Från denna utgångspunkt ställer vi här frågorna: Hur gammal är människans förmåga till kultur? Om denna förmåga är gammal, varför tog det så lång tid för människan att utveckla dagens kulturer och samhällen? Både kulturens ursprung och dynamik är centrala frågor inom studiet av kulturell evolution, en förändringsprocess som beskriver hur kulturer förändras över tiden. 

Var kommer kulturen ifrån och hur gamla är våra kulturella förmågor?

Människor skiljer sig från övriga djur genom ett antal genetiskt grundade förmågor, vi kan tänka, reflektera över det som inte för ögonblicket är närvarande och planera. Vi är kreativa och kan effektivt lära oss av varandra och vi har en helt unik förmåga till språk. Alla människor har dessa genetiskt baserade kulturella förmågor vilket exempelvis manifesteras i att alla människor kan lära sig läsa och skriva, prata ett eller flera språk och komma ihåg och berätta om barndomsminnen.

Dessa unika mänskliga egenskaper är nödvändiga för kulturen men man kan inte säga att kulturen enbart kommer från dessa. Dessa förmågor ger en potential för kultur men måste logiskt komma före kulturen. Skrivkonst, harpuner och domstolar fanns inte från början. Kultur uppstår istället som ett resultat av kulturell evolution (eller kulturella förändringsprocesser om man vill).

När uppstod dessa förmågor genom den biologiska evolutionen? Kulturens ursprung och ålder är möjliga att bestämma med hjälp av kunskap om 1) människans släkträd samt 2) manifestationer av vår unika kulturella förmåga.

Vi tar upp två centrala hypoteser angående hur gammal den kulturella förmågan är. Att den kulturella förmågan är mycket gammal, mer än 200 000 till 100 000 år gammal, innebär att den måste ha uppstått vid uppkomsten av den moderna människan och därmed funnits hos alla människor som senare utvandrade ur Afrika och befolkade övriga delar av jorden (tidigt ursprung).