Boken om målarkonsten

Av Cennino Cennini
Publicerad:2012-09-13 15:13

Il libro dell´arte skrevs omkring år 1400 av målaren Cennino Cennini från Colle Valdelsa, i Toscana. Han hade gått i lära i Florens, i Agnolo Gaddis bottega, och lärt sig måla enligt de metoder som introducerats och fullbordats av Giotto di Bondone (d. 1337). Giotto var en mångkunnig florentinsk målare med högt anseende redan under sin livstid, och han ansågs ha återinfört i måleriet en realism och en rumslighet vilka gått förlorade under tidig medeltid.
          Cennini vistades och verkade under 1390-talet vid hovet i Padova, och det finns starka
indicier på att hans bok var ett beställningsverk, kanske från målarskrået, i denna stad. Boken är skriven på toskanska men innehåller ord och företeelser som hör hemma i en norditaliensk sfär. Boken syftar till att beskriva det välkända och lyckosamma Trecento-måleriet i Giottos efterföljd, och befästa denna toskanska tradition som riktigt och "modernt" måleri. Cennini upprepar vid flera tillfällen hur detta konstnärliga arv förmedlats via Taddeo och Agnolo Gaddi, och slutligen av honom själv.

Boken är ovanlig eftersom den är skriven på folkspråket (toskanskan ligger till grund för det som flera hundra år senare skulle bli riksitalienskan) och inte på latin och eftersom vi känner namnet på författaren. Dessutom är den upplagd som vore den en lärobok i måleri. De flesta liknande böcker är blandade receptsamlingar sammanställda av anonyma skrivare.
          Boken finns bevarad i fyra manuskript, varav det äldsta är daterat 1437. Det är förmodligen
en kopia av en kopia, Cenninis originalmanuskript finns inte bevarat. Det näst äldsta har blivit daterat till andra hälften av 1500-talet, och det är en oberoende kopia efter troligtvis samma förlaga som använts för det tidigare manuskriptet. De övriga två är 1700-talskopior av det äldsta manuskriptet.
          Den första tryckta italienska utgåvan av Cenninis bok utkom 1821, och boken har därefter blivit omtryckt och översatt i många upplagor. Den första svenska översättningen gjordes 1947 av Sigurd Möller, från franskan.

Föreliggande nyöversättning är gjord direkt från italienskan av Karin Forsberg, konservator och konsthistoriker, och Bo Ossian Lindberg, professor emeritus i konsthistoria vid Åbo universitet.
Utdraget är hämtat ur sjätte delens början, där författaren beskriver hur man på rätt sätt inleder måleri på pannå.

Biblioteca Medicea Laurenziana i Florens har digitaliserat sin äldsta samlingar och det äldsta manuskriptet (Codex Plut.73.28) kan ses i sin helhet via bibliotekets hemsida: www.bml.firenze.sbn.it/index_ing.htm