Om Humanistportalen

Humanistportalens syfte är att synliggöra och tillgängliggöra aktuell forskning inom svensk humaniora.

Vi har tre huvudsakliga verksamhetsområden:

Artiklar

Vi publicerar artiklar av etablerade forskare inom de humanistiska kärnämnena.

Stafettblogg

Vi driver den humanistiska stafettbloggen, där verksamma forskare inom humaniora får komma till tals.

Pedagogik

Vi erbjuder pedagogiskt material med humaniorafokus för gymnasieskolan.

 


Humanistportalen har funnits sedan 2008! Mer om portalens historia och medarbetare.


 

Grafik

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss eller har du frågor kring våra artiklar eller författare? Skriv gärna till oss via e-post genom att klicka på namnet på den person du vill nå!

Redaktör: Jan von Bonsdorff

Projektledare: Anna Clareborn

Informatör: Azul Tarazona


Vill Du citera ur artiklar?

Du är välkommen att använda texterna som man använder tryckta artiklar, dvs. med tydlig källhänvisning. Författare, artikelnamn, webbsida, html-adress och tid för access brukar vara det som anges. Här ett exempel:

Nockert, Margareta, "Den gyllene kjorteln i Uppsala domkyrka", Humanistportalen, http://www.humanistportalen.se/artiklar/textilvetenskap/ (läst 2015-05-24)

Skicka gärna en e-post till vår informatör om du citerar våra artiklar eller lägger in dem i litteraturlistor etc. Vi vill gärna veta på vilket sätt du använder våra texter.