Välkommen till Genusansiktet!


Genusansiktet är Humanistportalens ingång för forskning med genusperspektiv. Vi tar till oss begreppet genus – socialt kön – i vid bemärkelse. Här möter läsarna såväl artiklar om genusteori som empiriska och biografiska problematiserande studier om människor och företeelser. Liksom i Humanistportalen i övrigt är fokus främst förmodern tid, men Genusansiktet har en större tidsmässig spännvidd. Här kommer även forskning som rör samtiden och det närliggande förflutna att ges utrymme. Den röda tråden är frågor och ämnesområden med ett tydligt genusperspektiv, att se "den andra sidan" och andra perspektiv på historieskrivingen. För det finns alltid sådana. Här vill vi låta dem få utrymme.

Utöver artiklar finns här också krönikor och en och annan essä. Detta är kortare texter utan referenser, där olika skribenter reflekterar över samtida och dåtida fenomen och företeelser.

Initiativtagare till och redaktörer för Genusansiktet är prof Birgitta Meurling, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet och fil dr Anneli Sundkvist, arkeolog och verksam vid Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU), Uppsala.

Redaktörerna bistås av en redaktionskommitté, där följande forskare ingår:  Mikael Alm (historiker, Uppsala universitet), Maj-Britt Andersson (konstvetare) och Karin S. Lindelöf (etnolog, Uppsala universitet).

Vi tar gärna emot kommentarer om texterna och förslag till annat innehåll på Genusansiktet - men förbehåller oss rätten att välja och vraka. 

Genusansiktet
Har du förslag på ämnen till Genusansiktet?

Vi tar gärna emot kommentarer om texterna och förslag till annat innehåll på Genusansiktet - men förbehåller oss rätten att välja och vraka. Kontakta informatör på sidan eller Birgitta Meurling eller Anneli Sundkvist.

Aktuellt

Artiklar/Böcker

De missaktade tanternas revansch

Läs gärna ett inlägg i SvD's Understrecket av Merete Mazzarella om (t)antologin Tanten, vem är hon? – redigerad av Marianne Liljequist, etnolog och Karin Lövgren, etnolog och genusvetare (Borea bokförlag, 284 s).

Sovande hermafrodit, grekisk kopia i marmor från 200-talet e. Kr. efter romskt original, Museet i Louvren, Borghese samlingen.