8 juni: Att sälja en stad

Av Erik Persson
Publicerad:2015-06-08 09:29

Erik Persson är doktorand i filmvetenskap vid Institutionen för Kulturvetenskaper på Göteborgs Universitet. I sitt avhandlingsprojekt studerar han kommunal marknadsföring och information med fokus på reklam- och informationsfilmer för Göteborg från slutet av 1930-talet fram till idag.

”Gängen kan skada Göteborgs Varumärke”. Så löd rubriken på en artikel i Göteborgs-Posten i mitten av maj. Efter de senaste årens gängrelaterade våld och skjutningar i Göteborg, som kulminerade med att två personer sköts ihjäl på en krog på Vårväderstorget i mars, var det denna vinkel som stadens tidning valde att lägga på problemet. En varumärkesexpert på Handelshögskolan intervjuades, som menade att gröna Lisebergskaniner och skottlossningar inte går så bra ihop och att detta riskerar att få konsekvenser för företags vilja att etablera sig i staden. Och visst ligger det något provocerande i artikelns vinkel: är det stora problemet med det eskalerande våldet verkligen att det kan vara till skada för stadens varumärke? Är det inte snarare hur detta hänger samman med Göteborg som en av Sveriges mest segregerade städer? Sedan den ekonomiska krisen på mitten av 70-talet har det blivit allt vanligare att betrakta städer runt om i västvärlden på just detta sätt, som ett slags företag som i konkurrens med andra städer måste försöka framstå attraktiva för att kunna locka till sig kapital, nya invånare och turister – jobba på sina varumärken och hålla upp en fasad av framgång helt enkelt. Den amerikanske urbangeografen David Harvey menade i en inflytelserik essä från slutet av 80-talet att det i många städers politiska styrning skett en slags övergång från det han kallar storskalig planering till entreprenörskap. I den entreprenöriellt inriktade stadspolitiken förflyttas fokus från traditionell välfärdspolitik till att skapa ett gott företagsklimat, vilket inkluderar allt från ett tätare samarbete mellan privata och offentliga aktörer, utåtriktad marknadsföring, till initierandet av storskaliga stadsomvandlingsprojekt. Eller, för den delen, skapandet av säljande slogans som den nu några år gamla ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.  När det gäller Göteborg, staden som jag själv både bor i och fokuserar på i min forskning, så är stadens slogan sedan en tid tillbaka ”Hållbar stad öppen för världen”, något man nu under våren producerat en kortare reklamfilm kring:

https://www.youtube.com/watch?v=U_1pMvwVNEI

Som doktorand i filmvetenskap är jag intresserad just av skapandet av en stads officiella självbilder i denna typ av marknadsföring och reklamfilmer. Men även om jag tar avstamp i idén om att städer idag i allt högre utsträckning måste marknadsföra sig för att hänga med i den globala konkurrensen, så är produktionen av denna typ av utåtriktade filmer knappast något helt nytt fenomen – ett påpekande som väl är något av humaniorans käpphäst. Sedan åtminstone slutet av 1930-talet har det producerats reklam- och informationsfilmer för Göteborg med staden som beställare eller finansiär. Naturligtvis var detta en typ av filmer som inte bara producerades i Göteborg; i städer över hela Sverige producerades under 1930-talet och decennierna efter andra världskriget olika typer av korta stadsfilmer för en publik både inom och utom staden. Frågor som jag intresserar mig för i avhandlingen är: Hur har behovet av att producera reklam- och informationsfilmer för staden under olika perioder motiverats? Vilka har man riktat sig till? Hur har staden skildrats? Vilka platser och företeelser i staden har lyfts fram vid olika tidpunkter? En av de äldsta filmerna jag studerar i mitt material är den 15 minuter långa filmen Staden vid Göta Älv från 1938 1. Filmen gick som förfilm på biografer runt i Sverige och producerades på beställning av en organisation som hette Göteborgs- och Bohusläns Turisttrafikförening, men finansierades till största delen av Göteborgs stad. För den som är intresserad går filmen att se i digitaliserat format på sajten filmarkivet.se. I morgondagens inlägg kommer jag med utgångspunkt i denna sajt att diskutera vidare om filmarkiv och digitalisering i relation till filmvetenskapen och min egen forskning.

1.Länk till Staden vid Göta Älv via Filmarkivet: http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=75&returnurl=http://filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dstaden%2bvid%2bg%C3%B6ta%2b%C3%A4lv