Om altarskåpet i Litslena — en presentation i film

Publicerad:2009-08-18 11:51

Altarskåpet

Altarskåpet i Litslena är som nämnt en dubbeltriptyk, vilket också kan kallas dubbelflygelaltarskåp. Genom att ställa flyglarna i olika lägen och kombinationer kan man förvandla vyn efter kyrkoårets liturgiska behov. Man talar om olika "förvandlingar" och räknar med den första, andra och tredje förvandlingen från skåpets innersta och ut. En parallelbeteckning för altarskåp är tyskans Wandelaltar, som just syftar till möjligheten till att skifta iscensättningar. En annan parallellbeteckning till begreppet altarskåp är för övrigt "retabel" från latinets retabulum. Jfr. tyskans Flügelretabel och engelskans retable eller ibland reredos.

Nedan förklaras altarskåpets uppbyggnad i en serie teckningar.

Altaret i Litslena. Principskiss över beteckningarna på olika delar av det murade altaret och själva altarskåpet. Denna och de följande 3D-illustrationerna är gjorda av Jan von Bonsdorff.

Denna bild visar den innersta vyn av altarskåpet i Litslena. Båda flygelparen, både de inre och de yttre, är uppslagna. Här visas madonnan med Jesusbarnet samt apostlar och helgon i relief. Madonnan är nästan helrund och står i en djupare nisch än de andra skulpturerna. Bild: Jan von Bonsdorff.

Här stängs de inre flyglarna. Bild: Jan von Bonsdorff.

I denna bild har de inre flyglarna svängts nästan ända in och döljer såsmåningom skulpturerna. Den andra förvandlingen med de målade scenerna framträder. Ytterflyglarna är något tunnare än de inre flyglarna, eftersom de inte innehåller någon skulptur. Bild: Jan von Bonsdorff.